Status Automation och Evomatic Alingsås slås tillsammans för en ny helhetslösning

1 jun, 2022

Från och med 1/6-22 bildar Status Automation och Evomatic Alingsås ett gemensamt bolag. Med samlade kompetenser kan företagen möta ett ökat tryck på marknaden och bidra med mer helhetslösningar åt kunderna.

Företagsnamnet framöver kommer vara Status Automation. Framöver ser företaget en satsning på mer resurser samt nya former av projekt och inte minst att de förstärker sin roll hos den kundbas de redan har. Att Status Automation och Evomatic slår ihop sina kompetenser kommer skapa möjligheter till en större helhetslösning och engagemang för deras kunder.

De kommer tillsammans gå under Status Automations och kommer fortsättningsvis ha sina verksamheter både i Alingsås, Göteborg, Skövde samt Landskrona.

För mer information, kontakta oss! 

David Månsson, CEO
072-341 23 45
david.mansson@statusab.se

Magnus Flach, Site Manager & Partner
070-764 77 07
magnus.flach@statusab.se